Információ [1]: Még nincs betöltve órarend, vagy nem megfelelő/hiányos a tankör-órarend összerendelés. orarend-!,tankorok-ok

Közösségi szolgálat

Kedves Diákjaink! 
Tudjátok, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni.
Ti választhatjátok ki iskolánk lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet szeretnétek végezni. Lehetnek javaslataitok, 
hogy milyen feladatokat láttok célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek. A fontos az, hogy amit kitaláltok, 
eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak, és az iskolavezetés is jóváhagyja.
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, 
anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés).
Az alábbi dokumentumok segítik a gördülékenyebb ügyintézést. 
A tájékoztató levélben minden fontos adat és tennivaló szerepel a szükséges adminisztrációhoz.
Közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdéseitekkel forduljatok Gyuris Mariannához (105-ös iroda)!
Minden - 2016. szeptember elsejét követően végzett - közösségi szolgálathoz ÚJ együttműködési megállapodás szükséges!!!


Tájékoztató a közösségi szolgálatról
A közösségi szolgálathoz szükséges új!!! együttműködési megállapodás
Jelentkezési lap

MaYoR - 2002-2017 © GPL